SCY335 : Mitsero Kokkinoia

lime kiln

Grid reference: 521100/3876700
Cadastral plan: XXX/57, plot 375